Spoštovani!

Naše nove spletne strani so na naslovu: http://www.sc-celje.si/vis

 

Naslov Višješolske prijavne službe: http://vps.vss-ce.com/VPS/