PROSTA MESTA ZA VPIS V PRVI LETNIK VIŠJEŠOLSKEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA DRUGI PRIJAVNI ROK 2021 - 2022  
JAVNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM REDNI IZREDNI SKUPAJ
1. Biotehniški center Naklo  hortikultura 34 30 64
 naravovarstvo 32 29 61
 upravljanje podeželja in krajine 39 30 69
 živilstvo in prehrana 36 28 64
2. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana  gostinstvo in turizem 86 68 154
 živilstvo in prehrana 37 70 107
3. Ekonomska šola Celje  ekonomist 73 69 142
 organizator socialne mreže 42 50 92
 varovanje   29 29
4. Ekonomska in trgovska šola Brežice  ekonomist 40 30 70
5. Ekonomska šola Murska Sobota  ekonomist 70 50 120
 informatika 39 30 69
6. Ekonomska šola Novo mesto  ekonomist 56 50 106
 medijska produkcija 24 45 69
7. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma  gostinstvo in turizem 47 45 92
 naravovarstvo 49 45 94
 upravljanje podeželja in krajine 26 44 70
8. Izobraževalni center Piramida Maribor  živilstvo in prehrana 49 50 99
9. Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana  balet 16 8 24
10. Lesarska šola Maribor  lesarstvo 28 13 41
 oblikovanje materialov 35 14 49
11. Prometna šola Maribor ekonomist   60 60
informatika 55   55
logistično inženirstvo 88 98 186
varstvo okolja in komunala 48 60 108
12. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje hortikultura 28 20 48
snovanje vizualnih komunikacij in trženja 28 20 48
13. ŠC Celje avtoservisni menedžment 10 29 39
gradbeništvo 45 48 93
mehatronika 26 47 73
strojništvo 38 49 87
14. ŠC Kranj ekonomist 51 50 101
elektroenergetika 17 34 51
informatika 26 67 93
mehatronika 49 69 118
organizator socialne mreže   50 50
varovanje 26 30 56
15. ŠC Ljubljana mehatronika 4 38 42
oblikovanje materialov (les, kovina) 39 15 54
16. ŠC Nova Gorica informatika 36 14 50
mehatronika 34 13 47
upravljanje podeželja in krajine 29 15 44
17. ŠC Novo mesto elektrotehnika 18 49 67
informatika 27 44 71
kozmetika 16 35 51
lesarstvo 19 59 78
logistično inženirstvo   45 45
mehatronika 42 55 97
mehatronika (Kočevje)   15 15
strojništvo  30 102 132
strojništvo (Murska Sobota)   20 20
varstvo okolja in komunala 30 70 100
18. ŠC Postojna gozdarstvo in lovstvo 42 47 89
poslovni sekretar   49 49
strojništvo 13 44 57
19. ŠC Ptuj bionika 0 0 0
ekonomist 22 14 36
mehatronika 44 41 85
upravljanje podeželja in krajine 18 15 33
20. ŠC Ravne na Koroškem mehatronika 14 25 39
strojništvo 37 24 61
21. ŠC Slovenj Gradec ekonomist 67 40 107
ekonomist (Velenje)   29 29
informatika 36 43 79
poslovni sekretar     0
poslovni sekretar (Velenje)     0
22. ŠC Srečka Kosovela Sežana fotografija 44 44 88
oblikovanje materialov (kamen) 27 15 42
23. ŠC Šentjur gostinstvo in turizem 28 45 73
naravovarstvo 48 30 78
upravljanje podeželja in krajine 49 30 79
živilstvo in prehrana 38 43 81
24. ŠC Škofja Loka lesarstvo 43 28 71
strojništvo 18 63 81
25.  ŠC Velenje elektrotehnika 31 13 44
elektrotehnika (Murska Sobota)   24 24
geotehnologija in rudarstvo 26 28 54
gostinstvo in turizem 38 29 67
informatika 48 44 92
mehatronika  38 19 57
mehatronika (Murska Sobota)   25 25
26. ŠC PET Ljubljana ekonomist 25 70 95
telekomunikacije 55 70 125
27. TŠC Maribor avtoservisni menedžment 18 10 28
strojništvo 11 27 38
28. VSŠ za gostinstvo in turizem Bled gostinstvo in turizem 122 49 171
velnes 37 30 67
29. VSŠ za gostinstvo in turizem Maribor gostinstvo in turizem 99 98 197
velnes 21 30 51
SKUPAJ   2.874 3.382 6.256
ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM REDNI IZREDNI SKUPAJ
1.  DOBA EPIS Maribor  ekonomist   43 43
 informatika   39 39
 komerciala   47 47
 kozmetika   25 25
 organizator socialne mreže   39 39
 poslovni sekretar * 30 30 60
 varstvo okolja in komunala   29 29
 velnes (Doba)   34 34
2. Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana  medijska produkcija * 0 60 60
3. Abitura Celje  ekonomist   38 38
 ekonomist (Zagorje)   20 20
 gostinstvo in turizem   48 48
 informatika   24 24
 organizator socialne mreže   35 35
 poslovni sekretar   23 23
 poslovni sekretar (Zagorje)   10 10
 varovanje   67 67
 velnes   57 57
4. B2  ekonomist   79 79
 ekonomist (Maribor)   80 80
 informatika   48 48
 informatika (Maribor)   24 24
 logistično inžinirstvo   25 25
 logistično inženirsvo (Maribor)   10 10
 organizator socialne mreže   28 28
 poslovni sekretar   40 40
 poslovni sekretar (Maribor)   40 40
 snovanje vizualnih komunikacij in trženja   38 38
 snovanje vizualnih komunikacij in trženja  (Maribor)   40 40
 varovanje   38 38
 varovanje (Maribor)   30 30
 velnes   32 32
5. B&B  ekonomist   51 51
 ekonomist (Radovljica)   45 45
 logistično inženirstvo   51 51
 logistično inženirstvo (Ljubljana)   114 114
 poslovni sekretar   55 55
6. CPU  ekonomist   50 50
 gradbeništvo   35 35
 informatika   79 79
 poslovni sekretar   20 20
7. EDC Kranj  gradbeništvo   34 34
 varstvo okolja in komunala   35 35
8. ERUDIO, Ljubljana  ekonomist   70 70
 gostinstvo in turizem   45 45
 gradbeništvo   61 61
 informatika   39 39
 kozmetika   37 37
 logistično inženirstvo   48 48
 medijska produkcija   16 16
 mehatronika   29 29
 organizator socialne mreže   57 57
 strojništvo   33 33
 varstvo okolja in komunala   80 80
 velnes   41 41
9. Gea College  ekonomist   80 80
 ekonomist (Ptuj)   25 25
 gostinstvo in turizem   40 40
 informatika   45 45
 organizator socialne mreže   45 45
 poslovni sekretar   50 50
 snovanje vizualnih komunikacij in trženja   48 48
10. ICES Ljubljana  elektroenergetika   94 94
 strojništvo   60 60
11. IC Geoss Litija  ekonomist   40 40
 informatika   50 50
 logistično inženirstvo   40 40
 organizator socialne mreže   51 51
 poslovni sekretar   38 38
 strojništvo   51 51
12. IC Memory  ekonomist (Dutovlje)   40 40
 ekonomist (Koper)   44 44
 logistično inženirstvo (Dutovlje)   48 48
 logistično inženirstvo (Koper)   56 56
13. Lampret Consulting, Nova Gorica  ekonomist   60 60
 poslovni sekretar   30 30
14. PARATUS, Ljubljana  ekonomist   30 30
15. PRAH, Izobraževanje  logistično inženirstvo   30 30
 logistično inženirstvo (Ljubljana)   50 50
16. Skaldens, VSŠ za ustne higienike Ljubljana  ustni higienik   6 6
17. VSŠ Academia Maribor  ekonomist   85 85
 gradbeništvo   43 43
 informatika   45 45
 medijska produkcija   34 34
 strojništvo   48 48
 varovanje   49 49
18. VSŠ za kozmetiko in velnes Ljubljana  kozmetika   24 24
 velnes   42 42
SKUPAJ   30 3.866 3.896
VSE ŠOLE   2.904 7.248 10.152
* koncesija