PREJETE PRIJAVE V PRVEM PRIJAVNEM ROKU 2021 - 2022            
  JAVNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM REDNI IZREDNI VSOTA
  VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV % VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV %
  1. Biotehniški center Naklo  hortikultura 47 13 28% 45 1 2% 59
   naravovarstvo 47 19 40% 45 1 2%
   upravljanje podeželja in krajine 47 9 19% 45 _ _
  živilstvo in prehrana 47 13 28% 45 3 7%
  2. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana  gostinstvo in turizem 122 56 46% 100 2 2% 148
   živilstvo in prehrana 92 85 92% 100 5 5%
  3. Ekonomska šola Celje  ekonomist 95 29 31% 75 2 3% 44
   organizator socialne mreže 52 11 21% 53 _ _
   varovanje       33 2 6%
  4. Ekonomska in trgovska šola Brežice  ekonomist 52 15 29% 34 2 6% 20
  velnes 31 2 6% 32 1 3%
  5. Ekonomska šola Murska Sobota  ekonomist 82 15 18% 52 1 2% 24
   informatika 47 8 17% 32 _ _
  6. Ekonomska šola Novo mesto  ekonomist 62 8 13% 52 _ _ 31
   medijska produkcija 46 23 50% 46 _ _
  7. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma  gostinstvo in turizem 52 5 10% 65 _ _ 44
   naravovarstvo 52 3 6% 65 1 1%
   upravljanje podeželja in krajine 52 34 65% 65 1 1%
  8. Izobraževalni center Piramida Maribor  živilstvo in prehrana 73 29 40% 70 _ _ 29
  9. Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana  balet 18 5 28% 8 _ _ 5
  9. Lesarska šola Maribor  lesarstvo 52 30 58% 17 2 12% 47
   oblikovanje materialov 46 14 30% 17 1 6%
  10. Prometna šola Maribor  ekonomist _ _ _ 61 _ _ 76
  informatika 61 9 15% _ _ _
  logistično inženirstvo 123 47 37% 103 4 4%
  varstvo okolja in komunala 61 16 26% 61 _ _
  11. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje hortikultura 36 10 28% 22 _ _ 22
  snovanje vizualnih komunikacij in trženja 36 12 33% 22 _ _
  12. ŠC Celje avtoservisni menedžment 31 26 84% 32 3 9% 125
  gradbeništvo 52 11 21% 54 3 6%
  mehatronika 52 30 57% 54 5 9%
  strojništvo 72 44 61% 54 3 6%
  13. ŠC Kranj ekonomist 62 14 23% 52 _ _ 157
  elektroenergetika 36 21 58% 36 1 3%
  informatika 72 67 93% 72 6 8%
  mehatronika 72 39 54% 72 1 1%
  organizator socialne mreže _ _ _ 52 _ _
  varovanje 31 8 26% 31 _ _
  14. ŠC Ljubljana mehatronika 52 110 211% 50 3 6% 134
  oblikovanje materialov (les, kovina) 51 21 41% 16 _ _
  15. ŠC Nova Gorica informatika 62 38 61% 17 1 6% 53
  mehatronika 41 9 22% 17 2 12%
  upravljanje podeželja in krajine 31 2 6% 17 1 6%
  16. ŠC Novo mesto elektronika 46 38 83% 54 4 7% 238
  informatika 46 31 67% 49 1 2%
  kozmetika 62 61 97% 39 1 3%
  lesarstvo 31 15 48% 64 2 3%
  logistično inženirstvo _ _ _ 49 1 2%
  mehatronika 45 6 13% 70 _ _
  strojništvo  62 51 82% 134 10 7%
  varstvo okolja in komunala 46 17 37% 74 _ _
  17. ŠC Postojna gozdarstvo in lovstvo 52 16 31% 52 3 6% 98
  poslovni sekretar _ _ _ 52 3 6%
  strojništvo 62 69 111% 52 7 13%
  18. ŠC Ptuj bionika 31 1 3% _ _ _ 62
  ekonomist 31 12 39% 16 2 12%
  mehatronika 62 29 47% 46 5 11%
  upravljanje podeželja in krajine 31 13 42% 16 _ _
  19. ŠC Ravne na Koroškem mehatronika 31 20 64% 26 _ _ 27
  strojništvo 41 6 15% 27 1 4%
  20. ŠC Slovenj Gradec ekonomist 82 19 23% 74 2 3% 37
  ekonomist (Velenje)            
  informatika 46 10 22% 47 3 6%
  poslovni sekretar 46 3 6% 34 _ _
  poslovni sekretar (Velenje)                                                          
  21. ŠC Srečka Kosovela Sežana fotografija 61 24 39% 60 2 3% 31
  oblikovanje materialov (kamen) 31 5 16% 22 _ _
  22. ŠC Šentjur gostinstvo in turizem 31 4 13% 55 _ _ 27
  naravovarstvo 52 2 4% 40 _ _
  upravljanje podeželja in krajine 52 4 8% 40 _ _
  živilstvo in prehrana 52 15 29% 55 2 4%
  23. ŠC Škofja Loka lesarstvo 52 9 17% 34 2 6% 114
  strojništvo 72 94 131% 74 9 12%
  24.  ŠC Velenje elektronika 46 24 52% 48 11 23% 75
  geotehnologija in rudarstvo 31 4 13% 33 2 6%
  gostinstvo in turizem 41 3 7% 33 2 6%
  informatika 62 20 32% 48 1 2%
  mehatronika 46 7 15% 48 1 2%
  25. ŠC PET Ljubljana ekonomist 72 77 107% 74 4 5% 123
  telekomunikacije 72 42 58% 74 _ _
  26. TŠC Maribor avtoservisni menedžment 31 19 61% 12 _ _ 78
  strojništvo 52 56 108% 32 3 9%
  27. VSŠ za gostinstvo in turizem Bled gostinstvo in turizem 144 28 19% 60 4 7% 79
  velnes 62 47 76% 35 _ _
  28. VSŠ za gostinstvo in turizem Maribor gostinstvo in turizem 144 52 36% 120 3 2% 106
  velnes 62 51 82% 45 _ _
  SKUPAJ   4.369 1964 45% 4.008 149 4% 2113
                 
  ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV % VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV %  
  1.  DOBA EPIS Maribor  ekonomist       55 8 14% 56
   informatika       45 1 2%
  komerciala (Doba)       55 3 5%
   kozmetika       45 22 49%
   organizator socialne mreže       45 1 2%
   poslovni sekretar * 41 13 32% 50 6 12%
   varstvo okolja in komunala       35 1 3%
   velnes (Doba)       50 1 20%
  2. Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana  medijska produkcija * 60 156 260% 60 6 10% 162
  3. Abitura Celje  ekonomist       50 3 6% 29
   ekonomist (Zagorje)       20 1 5%
   gostinstvo in turizem       50 1 2%
   informatika       30 5 17%
   organizator socialne mreže       40 4 10%
   poslovni sekretar       30 3 7%
   poslovni sekretar (Zagorje)       10 _ _
   varovanje       80 4 5%
   velnes       70 8 11%
  4. B2  ekonomist       120 3 2% 46
   ekonomist (Maribor)       120 1 1%
   informatika       60 10 17%
   informatika (Maribor)       30 1 3%
   logistično inžinirstvo       35 9 23%
   logistično inženirsvo (Maribor)       15 1 7%
   organizator socialne mreže       35 5 14%
   poslovni sekretar       60 5 8%
   poslovni sekretar (Maribor)       60 _ _
   snovanje vizualnih komunikacij in trženja       60 2 3%
   snovanje vizualnih komunikacij in trženja  (Maribor)       50 _ _
   varovanje       50 3 6%
   varovanje (Maribor)       40 1 2%
   velnes       40 5 12%
  5. B&B  ekonomist       105 4 4% 10
   logistično inženirstvo       60 5 8%
   logistično inženirstvo (Ljubljana)       120 1 1%
   poslovni sekretar       60 _ _
  6. CPU  ekonomist       55 1 2% 14
   gradbeništvo       45 11 24%
   informatika       85 1 1%
   poslovni sekretar       22 1 4%
  7. EDC Kranj  gradbeništvo       40 1 2% 1
   varstvo okolja in komunala       40 _ _
  8. ERUDIO, Ljubljana  ekonomist       100 6 6% 57
   gostinstvo in turizem       50 1 2%
   gradbeništvo       75 5 7%
   informatika       50 6 12%
   kozmetika       45 6 13%
   logistično inženirstvo       35 10 29%
   medijska produkcija       20 3 15%
   mehatronika       34 4 9%
   organizator socialne mreže       68 5 7%
   strojništvo       40 6 15%
   varstvo okolja in komunala       91 1 1%
   velnes       50 4 8%
  9. Gea College  ekonomist       90 14 16% 22
   ekonomist (Ptuj)       30 1 3%
   gostinstvo in turizem       50 2 4%
   informatika       55 2 4%
   organizator socialne mreže       55 _ _
   poslovni sekretar       60 _ _
   snovanje vizualnih komunikacij in trženja       58 3 5%
  10. ICES Ljubljana  elektroenergetika       100 1 1% 1
   strojništvo       65 _ _
  11. IC Geoss Litija  ekonomist       40 1 2% 4
   informatika       50 _ _
   logistično inženirstvo       40 _ _
   organizator socialne mreže       51 _ _
   poslovni sekretar       40 2 5%
   strojništvo       52 1 2%
  12. IC Memory  ekonomist (Dutovlje)       40 _ _ 7
   ekonomist (Koper)       45 1 2%
   logistično inženirstvo (Dutovlje)       50 2 4%
   logistično inženirstvo (Koper)       60 4 5%
  13. Lampret Consulting, Nova Gorica  ekonomist       65 _ _ _
   poslovni sekretar       35 _ _
  14. PARATUS, Ljubljana  ekonomist       45 _ _ _
  15. PRAH, Izobraževanje  logistično inženirstvo       40 _ _ _
   logistično inženirstvo (Ljubljana)       60 _ _
  16. Skaldens, VSŠ za ustne higienike Ljubljana  ustni higienik       16 17 106% 17
  18. VSŠ Academia Maribor  ekonomist       110 6 5% 58
   gradbeništvo       60 9 15%
   informatika       60 7 12%
   medijska produkcija       50 31 62%
   strojništvo       60 3 5%
   varovanje       60 2 3%
  19. VSŠ za kozmetiko in velnes Ljubljana  kozmetika       60 34 57% 54
   velnes       70 20 29%
  SKUPAJ   101 169 167% 4.707 369 8% 538
  VSE ŠOLE   4.470 2133 48% 8.715 518 6% 2651