PREJETE PRIJAVE V PRVEM PRIJAVNEM ROKU 2022 - 2023            
JAVNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM REDNI IZREDNI VSOTA
VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV % VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV %
1. Biotehniški center Naklo  hortikultura 45 11 24% 30 1 3% 56
 naravovarstvo 45 9 20% 30  -  -
 upravljanje podeželja in krajine 45 21 47% 30 1 3%
živilstvo in prehrana 45 13 29% 30  -  -
2. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana  gostinstvo in turizem 120 79 66% 70 7 10% 171
 živilstvo in prehrana 90 81 90% 70 4 6%
3. Ekonomska šola Celje  ekonomist 90 12 13% 70 3 4% 23
 organizator socialne mreže 50 4 8% 50 2 4%
 varovanje  -  -   - 30 2 7%
4. Strokovni izobraževalni center Brežice  ekonomist 50 7 14% 30 1 3% 10
velnes 30 2 7% 30  -  -
5. Ekonomska šola Murska Sobota  ekonomist 80 16 20% 50 2 4% 32
 informatika 45 12 27% 30 2 7%
6. Ekonomska šola Novo mesto  ekonomist 60 13 22% 50 1 2% 31
 medijska produkcija 45 17 38% 45  -   - 
7. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma  gostinstvo in turizem 50 4 8% 45  -  - 27
 naravovarstvo 50 6 12% 45 3 7%
 upravljanje podeželja in krajine 50 13 26% 45 1 2%
8. Izobraževalni center Piramida Maribor  živilstvo in prehrana 70 24 34% 50 4 8% 28
9. Lesarska šola Maribor  lesarstvo 50 30 60% 15 3 20% 46
 oblikovanje materialov 45 12 27% 15 1 7%
10. Prometna šola Maribor  ekonomist  -  -  - 60   -  - 83
informatika 60 21 35%  -  -  -
logistično inženirstvo 120 33 28% 100 6 6%
varstvo okolja in komunala 60 22 37% 60 1 2%
11. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje hortikultura 35 8 23% 20 1 _ 22
snovanje vizualnih komunikacij in trženja 35 12 34% 20 1 _
12. ŠC Celje avtoservisni menedžment 30 21 70% 30 3 10% 92
gradbeništvo 50 18 36% 50 3 6%
mehatronika 50 9 18% 50 6 12%
strojništvo 70 28 40% 50 4 8%
13. ŠC Kranj ekonomist 60 19 32% 50  -  - 138
elektroenergetika 35 19 54% 35 3 9%
informatika 70 51 73% 70 1 1%
mehatronika 70 35 50% 70 3 4%
organizator socialne mreže   -  -  - 50 1 2%
varovanje 30 4 13% 30 2 7%
14. ŠC Ljubljana mehatronika 50 73 146% 40 2 5% 96
oblikovanje materialov (les, kovina) 50 21 42% 15  -   - 
15. ŠC Nova Gorica informatika 60 36 60% 15 1 7% 55
mehatronika 40 13 33% 15 2 13%
upravljanje podeželja in krajine 30 3 10% 15  -   -
16. ŠC Novo mesto elektrotehnika 45 41 91% 50 2 4% 271
informatika 45 32 71% 45 2 4%
kozmetika 60 69 115% 35 3 9%
lesarstvo 30 14 47% 60 3 5%
logistično inženirstvo  -  -   45 9 20%
mehatronika 45 10 22% 70 3 4%
strojništvo  60 53 88% 130 18 14%
varstvo okolja in komunala 45 10 22% 70 2 3%
17. ŠC Postojna gozdarstvo in lovstvo 50 17 34% 50 2 4% 107
poslovni sekretar  -  -  - 50 5 10%
strojništvo 60 79 132% 50 4 8%
18. Šc Ptuj ekonomist 30 11 37%  -   -  - 68
mehatronika 60 43 72% 45 4 9%
upravljanje podeželja in krajine 30 10 33%  -  - _
19. ŠC Ravne na Koroškem mehatronika 30 14 47% 25 1 4% 40
strojništvo 40 24 60% 25 1 4%
20. ŠC Slovenj Gradec ekonomist 80 19 24% 70 3 4% 41
informatika 45 12 27% 45 3 7%
poslovni sekretar 45 4 9% 30  -   -
21. ŠC Srečka Kosovela Sežana fotografija 60 13 22% 45  -    15
oblikovanje materialov (kamen) 30 2 7% 15   -    - 
22. ŠC Šentjur gostinstvo in turizem 30 3 10% 45  -   - 33
naravovarstvo 50 9 18% 30  -   -
upravljanje podeželja in krajine 50 14 28% 30  -   -
živilstvo in prehrana 50 4 8% 45 3 7%
23. ŠC Škofja Loka lesarstvo 50 10 20% 30 2 7% 97
strojništvo 70 80 114% 70 5 7%
24.  ŠC Velenje elektrotehnika 45 26 58% 45 7 16% 68
geotehnologija in rudarstvo 30  -  - 30  -   - 
gostinstvo in turizem 40 9 23% 30  -   - 
informatika 60 17 28% 45  -   - 
mehatronika 45 9 20% 45  -   - 
25. ŠC PET Ljubljana ekonomist 70 81 116% 40 2 5% 131
telekomunikacije 70 46 66% 40 2 5%
26. TŠC Maribor avtoservisni menedžment 30 27 90% 10 2 20% 92
strojništvo 50 56 112% 30 7 23%
27. VSŠ za gostinstvo in turizem Bled gostinstvo in turizem 140 27 19% 50 5 10% 81
velnes 60 49 82% 30  -  -
28. VSŠ za gostinstvo in turizem Maribor gostinstvo in turizem 140 54 39% 100  -  - 105
velnes 60 48 80% 30 3 10%
SKUPAJ   4.190 1.878 45% 3.435 181 5% 2.059
                 
ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV % VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV %  
1.  DOBA EPIS Maribor  ekonomist       50 8 16% 64
 informatika       40 4 10%
komerciala (Doba)       50 4 8%
 kozmetika       40 14 35%
 organizator socialne mreže       40 3 8%
 poslovni sekretar * 40 13 33% 35 8 23%
 varstvo okolja in komunala       30 3 10%
 velnes (Doba)       35 7 20%
2. Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana  medijska produkcija * 60 139 232% 60 5 8% 144
3. Abitura Celje  ekonomist       60 2 3% 12
 gostinstvo in turizem       48  -  -
 informatika       28 3 11%
 organizator socialne mreže       38 4 11%
 poslovni sekretar       35  -  -
 varovanje       70  -  -
 velnes       60 3 5%
4. B2  ekonomist       80 4 5% 37
 ekonomist (Maribor)       80 1 1%
 informatika       55 6 11%
 informatika (Maribor)       25 3 12%
 logistično inžinirstvo       30 5 17%
 logistično inženirsvo (Maribor)       10  -  -
 organizator socialne mreže       30 3 10%
 poslovni sekretar       40 1 3%
 poslovni sekretar (Maribor)       40  -  -
 snovanje vizualnih komunikacij in trženja       40 5 13%
 snovanje vizualnih komunikacij in trženja  (Maribor)       40 1  -
   varovanje       40 2 5%
   varovanje (Maribor)       30  -   -
   velnes       35 6 17%
  5. B&B  ekonomist       100 1 1% 6
   logistično inženirstvo       55 2 4%
   logistično inženirstvo (Ljubljana)       115 3 3%
   poslovni sekretar       55  -  -
  6. CPU  ekonomist       50  -  - 9
   gradbeništvo       40 8 20%
   informatika       50 1 2%
   poslovni sekretar       20  -  -
  7. EDC Kranj  gradbeništvo       30 3 10% 3
   varstvo okolja in komunala       30  -  -
  8. ERUDIO, Ljubljana  ekonomist       75 7 9% 73
   gostinstvo in turizem       45 6 13%
   gradbeništvo       45 7 16%
   informatika       65 6 9%
   kozmetika       43 9 21%
   logistično inženirstvo       53 7 13%
   medijska produkcija       17 1 6%
   mehatronika       32 8 25%
   organizator socialne mreže       60 4 7%
   strojništvo       38 4 11%
   varstvo okolja in komunala       80 9 11%
   velnes       45 5 11%
  9. Gea College  ekonomist       80 12 15% 20
   ekonomist (Ptuj)       31  -  -
   gostinstvo in turizem       40 1 3%
   informatika       45 3 7%
   organizator socialne mreže       45  -  -
   poslovni sekretar       50  -  -
   snovanje vizualnih komunikacij in trženja       68 4 6%
  10. ICES Ljubljana  elektroenergetika       95 4 4% 4
   strojništvo       60  -  -
  11. IC Geoss Litija  ekonomist       40 3 8% 7
   informatika       50  -  -
   logistično inženirstvo       40 1 3%
   organizator socialne mreže       50  -  -
   poslovni sekretar       40 1 3%
   strojništvo       58 2 3%
  12. IC Memory  ekonomist (Dutovlje)       40  -  - 8
   ekonomist (Koper)       45 2 4%
   logistično inženirstvo (Dutovlje)       50 4 8%
   logistično inženirstvo (Koper)       60 2 3%
  13. Lampret Consulting, Nova Gorica  ekonomist       60  -  -  -
   poslovni sekretar       30  -  -
  14. PARATUS, Ljubljana  ekonomist       30 1 3% 1
  15. PRAH, Izobraževanje  logistično inženirstvo       80  -  -  - 
  16. Skaldens, VSŠ za ustne higienike Ljubljana  ustni higienik       16 31 194% 31
  18. VSŠ Academia Maribor  ekonomist       90 6 7% 39
   gradbeništvo       50 5 10%
   informatika       50 3 6%
   medijska produkcija       45 23 51%
   strojništvo       50 1 2%
   varovanje       50 1 2%
  19. VSŠ za kozmetiko in velnes Ljubljana  kozmetika       45 43 96% 58
   velnes       55 15 27%
  SKUPAJ   100 152 152% 4.075 364 9% 516
  VSE ŠOLE   4.290 2.030 47% 7.510 545 7% 2.575