PREJETE PRIJAVE 1. ROK (2024 - 2025)      
  JAVNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM REDNI IZREDNI VSOTA
  VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV % VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV %
  1. Biotehniški center Naklo  hortikultura 45 9 20% 30 0 0% 46
   naravovarstvo 45 10 22% 30 2 7%
   upravljanje podeželja in krajine 45 10 22% 30 0 0%
   živilstvo in prehrana  45 13 29% 30 2 7%
  2. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana  gostinstvo in turizem 120 72 60% 70 9 13% 138
   živilstvo in prehrana 90 56 62% 70 1 1%
  3. Ekonomska šola Celje  ekonomist 90 29 32% 70 2 3% 35
   organizator socialne mreže 50 4 8% 50 0 0%
  4. Ekonomska šola Murska Sobota  ekonomist 80 16 20% 50 2 4% 33
   računalništvo in informatika 45 11 24% 30 4 13%
  5. Ekonomska šola Novo mesto  ekonomist 60 7 12% 50 0 0% 33
   medijska produkcija 45 25 56% 45 1 2%
  6. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma  gostinstvo in turizem 50 8 16% 45 0 0% 19
   naravovarstvo 50 4 8% 45 0 0%
   upravljanje podeželja in krajine 50 7 14% 45 0 0%
  7. Izobraževalni center Piramida Maribor  živilstvo in prehrana 70 20 29% 50 2 4% 22
  8. Lesarska šola Maribor  lesarstvo 50 38 76% 15 3 20% 56
   oblikovanje materialov 45 14 31% 15 1 7%
  9. Prometna šola Maribor ekonomist 45 17 38%       117
  računalništvo in informatika 60 47 78%      
  logistično inženirstvo 85 47 55% 45 3 7%
  varstvo okolja  30 3 10% 30 0 0%
  10. Strokovno izobraževalni center Brežice ekonomist  50 7 14% 30 2 7% 16
  velnes  30 7 23% 30 0 0%
  11. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje hortikultura 35 9 26% 20 1 5% 24
  snovanje vizualnih komunikacij in trženja 35 14 40% 20 0 0%
  12. ŠC Celje avtoservisni menedžment 30 21 70% 30 2 7% 105
  gradbeništvo 50 23 46% 50 2 4%
  mehatronika 50 26 52% 50 1 2%
  strojništvo 70 26 37% 50 4 8%
  13. ŠC Kranj ekonomist 60 10 17% 50 0 0% 137
  elektroenergetika 35 22 63% 35 0 0%
  računalništvo in informatika 70 63 90% 70 1 1%
  mehatronika 70 37 53% 70 3 4%
  organizator socialne mreže       50 0 0%
  varovanje       30 1 3%
  14. ŠC Ljubljana mehatronika 50 103 206% 40 2 5% 121
  oblikovanje materialov (les, kovina) 50 16 32% 15 0 0%
  15. ŠC Nova Gorica računalništvo in informatika 60 59 98% 15 2 13% 83
  mehatronika 40 18 45% 15 3 20%
  upravljanje podeželja in krajine 30 1 3% 15 0 0%
  16. ŠC Novo mesto elektrotehnika 45 44 98% 50 4 8% 311
  računalništvo in informatika 45 32 71% 45 1 2%
  kozmetika 60 65 108% 35 5 14%
  lesarstvo 30 20 67% 60 0 0%
  logistično inženirstvo       45 3 7%
  mehatronika 45 27 60% 55 3 5%
  mehatronika (Kočevje)       15 0 0%
  strojništvo  60 82 137% 105 16 15%
  strojništvo (Murska Sobota)        25 0 0%
  varstvo okolja  45 7 16% 70 2 3%
  17. ŠC Postojna gozdarstvo in lovstvo 50 16 32% 50 2 4% 82
  poslovni sekretar       50 2 4%
  strojništvo 60 59 98% 50 3 6%
  18. ŠC Ptuj ekonomist 30 20 67%       68
  mehatronika 70 44 63% 45 2 4%
  upravljanje podeželja in krajine 30 2 7%      
  19. ŠC Ravne na Koroškem mehatronika 30 12 40% 25 0 0% 33
  strojništvo 40 21 53% 25 0 0%
  20. ŠC Slovenj Gradec ekonomist 80 17 21% 40 3 8% 51
  ekonomist (Velenje)       30 0 0%
  računalništvo in informatika 45 25 56% 45 3 7%
  poslovni sekretar 45 3 7% 15 0 0%
  poslovni sekretar (Velenje)       15 0 0%
  21. ŠC Srečka Kosovela Sežana fotografija 60 23 38% 45 1 2% 26
  oblikovanje materialov (kamen) 30 2 7% 15 0 0%
  22. ŠC Šentjur gostinstvo in turizem 30 2 7% 45 2 4% 42
  naravovarstvo 50 3 6% 30 1 3%
  upravljanje podeželja in krajine 50 22 44% 30 3 10%
  živilstvo in prehrana 50 8 16% 45 1 2%
  23. ŠC Škofja Loka lesarstvo 50 13 26% 30 0 0% 95
  strojništvo 70 69 99% 70 13 19%
  24.  ŠC Velenje elektrotehnika 45 35 78% 20 4 20% 88
  elektrotehnika (Slovenske Konjice)       25 0 0%
  elektrotehnika (Murska Sobota)       25 0 0%
  geotehnologija in rudarstvo 30 1 3% 30 0 0%
  gostinstvo in turizem 40 10 25% 30 0 0%
  računalništvo in informatika 60 23 38% 45 0 0%
  mehatronika 45 15 33% 20 0 0%
  mehatronika (Slovenske Konjice)       25 0 0%
  mehatronika (Murska Sobota)        25 0 0%
  25. ŠC PET Ljubljana ekonomist 70 69 99% 40 1 3% 104
  telekomunikacije 70 34 49% 40 0 0%
  26. TŠC Maribor avtoservisni menedžment 30 13 43% 20 3 15% 57
  strojništvo 60 38 63% 30 3 10%
  27. VSŠ za gostinstvo in turizem Bled gostinstvo in turizem 140 11 8% 50 3 6% 44
  velnes 60 30 50% 30 0 0%
  28. VSŠ za gostinstvo in turizem Maribor gostinstvo in turizem 140 42 30% 100 3 3% 95
  velnes  60 49 82% 30 1 3%
  SKUPAJ   4.160 1.937 47% 3.320 144 4% 2.081
               
  ZASEBNE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE PROGRAM VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV % VPISNA MESTA ŠT. PRIJAV % VSOTA
  1.  DOBA EPIS Maribor  ekonomist       50 10 20% 78
   računalništvo in informatika       40 14 35%
   komerciala (Doba)        24 6 25%
   kozmetika       24 23 96%
   organizator socialne mreže       25 4 16%
   poslovni sekretar  40 6 15% 35 6 17%
   varstvo okolja       25 4 16%
   velnes (Doba)       35 5 14%
  2. Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana  medijska produkcija * 60 106 177% 60 7 12% 113
  3. Abitura Celje  ekonomist       40 0 0% 17
   ekonomist (Zagorje)       20 1 5%
   gostinstvo in turizem       48 0 0%
   računalništvo in informatika       28 4 14%
   logistično inženirstvo       38 3 8%
   organizator socialne mreže       38 2 5%
   poslovni sekretar       25 3 12%
   poslovni sekretar (Zagorje)       10 0 0%
   snovanje vizualnih komunikacij in trženja       38 2 5%
   varovanje       70 0 0%
   velnes       60 2 3%
  4. B2 / Sofizo  ekonomist       80 1 1% 25
   ekonomist (Maribor)        80 0 0%
   računalništvo in informatika       55 5 9%
   računalništvo in informatika (Maribor)        25 3 12%
   logistično inžinirstvo       30 8 27%
   logistično inženirstvo (Maribor)        10 0 0%
   organizator socialne mreže       30 0 0%
   poslovni sekretar       40 0 0%
   poslovni sekretar (Maribor)        40 0 0%
   snovanje vizualnih komunikacij in trženja       40 6 15%
   snovanje vizualnih komunikacij in trženja (MB)       40 0 0%
   varovanje       40 0 0%
   varovanje (Maribor)       40 0 0%
   velnes       35 2 6%
  5. B&B  ekonomist (Kranj)       55 3 5% 14
   ekonomist (Radovljica)       45 0 0%
   logistično inženirstvo (Kranj)       55 2 4%
   elektroenergetika (Ljubljana)        65 5 8%
   logistično inženirstvo (Ljubljana)       115 3 3%
   strojništvo (Ljubljana)        60 1 2%
  6. CPU  ekonomist       50 1 2% 6
   gradbeništvo       40 4 10%
   poslovni sekretar       20 0 0%
   računalništvo in informatika       50 1 2%
  7. EDC Kranj  gradbeništvo       30 1 3% 1
   računalništvo in informatika       50 0 0%
   varstvo okolja        30 0 0%
  8. ERUDIO, Ljubljana  ekonomist       100 12 12% 122
   gostinstvo in turizem       60 14 23%
   gradbeništvo       65 11 17%
   računalništvo in informatika       60 12 20%
   kozmetika       43 9 21%
   logistično inženirstvo       65 36 55%
   medijska produkcija       17 2 12%
   mehatronika       32 6 19%
   organizator socialne mreže       60 6 10%
   strojništvo       38 8 21%
   varstvo okolja        80 3 4%
   velnes       45 3 7%
  9. Gea College  ekonomist (Ljubljana)       80 25 31% 45
   ekonomist (Ptuj)       30 0 0%
   digitalni marketing       60 9 15%
   gostinstvo in turizem       40 1 3%
   računalništvo in informatika       45 1 2%
   organizator socialne mreže       45 0 0%
   programiranje       60 4 7%
   poslovni sekretar       50 2 4%
   snovanje vizualnih komunikacij in trženja       68 3 4%
  10. IC Geoss Litija  ekonomist       40 1 3% 6
   računalništvo in informatika       50 0 0%
   logistično inženirstvo       40 0 0%
   organizator socialne mreže       50 1 2%
   poslovni sekretar       40 0 0%
   strojništvo       58 4 7%
  11. IC Memory  ekonomist (Dutovlje)       35 1 3% 6
   ekonomist (Koper)       40 2 5%
   logistično inženirstvo (Dutovlje)       45 0 0%
   logistično inženirstvo (Koper)       55 3 5%
  12. Lampret Consulting, Nova Gorica  ekonomist       60 1 2% 1
   poslovni sekretar       30 0 0%
  13. PARATUS, Ljubljana  ekonomist       30 0 0% 0
  14. PRAH, Izobraževanje  logistično inženirstvo       30 0 0% 0
   logistično inženirstvo (Ljubljana)       50 0 0%
  15. Skaldens, VSŠ za ustne higienike Ljubljana  ustni higienik       16 49 306% 49
  15. VSŠ Academia Maribor  ekonomist       90 9 10% 53
   ekonomist (Ljubljana)        40 0 0%
   računalništvo in informatika        50 10 20%
   računalništvo in informatika (Ljubljana)        30 0 0%
   gradbeništvo       50 2 4%
   medijska produkcija       50 27 54%
   računalništvo        50 4 8%
   računalništvo (Ljubljana)        30 0 0%
   strojništvo       50 0 0%
   varovanje       50 1 2%
  16. VSŠ za kozmetiko in velnes Ljubljana  kozmetika       45 35 78% 47
   velnes       55 12 22%
  SKUPAJ   100 112 112% 4.335 471 11% 583
  VSE ŠOLE   4.260 2.049 48% 7.655 615 8% 2.664
* koncesija